#External eye / Idoia Zabaleta / 2020

EXTERNAL EYE by Idoia Zabaleta (Azala)

Support for a creation project:
External eye by Idoia Zabaleta
One week of residence in AZALA *

* Calendar to be specified according to space availability.

Send your proposal before March 15, 2020 to:
danzalava@gmail.com

Attaching the following files:
1. Project memory.
2. Link to a video of your work as a creator.

 

DANZÁLAVA

ORGANIZE
ALTRASTE DANZA

SPONSOR
Eusko Jaurlaritza Kultura Eta Hizkuntza Politika Saila/Departamento de Cultura y Política Linguística del Gobierno Vasco
Vitoria-Gasteizko Udala/Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Arabako Foru Aldundia/Diputación Foral de Álava
Fundación Vital Fundazioa

COLLABORATE
AZALA